อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

สอบถามการให้บริการ
เจ้าหน้าที่
09.26
เจ้าหน้าที่
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามเจ้าหน้าที่มาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.26
0-7550-1050-3
เปลี่ยนภาษา
ขนาดตัวอักษร
ค้นหางานบริการอัตราค่าทดสอบและ ระยะเวลาดำเนินการ
พนักงานดีเด่น
เจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรดีเด่นประเภท พนักงานกระทรวงฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2562
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
บุคลากรดีเด่นประเภท พนักงานกระทรวงฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2560
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2561
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
คนดีศรีกรมฯ ประจำปี 2559
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
บุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559
พนักงานห้องปฏิบัติการ
บุคลากรดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจำ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2559
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
คนดีศรีกรมฯ ประจำปี 2558
เภสัชกรปฏิบัติการ
บุคลากรดีเด่นประเภท ข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2558
นโยบายคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรม
เกร็ดความรู้
อินโฟกราฟฟิค